Điều khoản sử dụng | Góc Bếp Nhà Mýt

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng

personAdmin - calendar_today20/09/2022 - edit_calendar25/11/2023

Điều khoản sử dụng

CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE

Những điều khoản & điều kiện này ảnh hưởng đến việc khách hàng sử dụng:

 • Website của Góc Bếp Nhà Mýt
 • Các tổ chức có liên quan đến website của Góc Bếp Nhà Mýt
 • Tên miền gắn với website của Góc Bếp Nhà Mýt
  www.gocbepnhamyt.com

Chỉ cần sử dụng, truy cập và tìm kiếm trên website của Góc Bếp Nhà Mýt là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý các điều khoản và điều kiện này. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Góc Bếp Nhà Mýt. Điều khoản và điều kiện này được xem là hợp đồng giữa khách hàng và Góc Bếp Nhà Mýt và được áp dụng khi khách hàng sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt. Những điều khoản và điều kiện này ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY

Góc Bếp Nhà Mýt có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp chuột vào "Điều khoản sử dụng" đặt tại cuối website của Góc Bếp Nhà Mýt. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG

Nếu khách hàng sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt, khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản do khách hàng sử dụng, bảo quản mật mã và hạn chế cho người khác truy cập vào máy tính của khách hàng, và khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật mã của khách hàng.

CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG

KHI TRUY CẬP HOẶC ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE NÀY CÓ NGHĨA LÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ) VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TỪ GÓC BẾP NHÀ MÝT MÀ CHÚNG TÔI LIỆT KÊ RA ĐÂY ĐỂ KHÁCH HÀNG THAM KHẢO. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Góc Bếp Nhà Mýt.

WEBSITE CỦA GÓC BẾP NHÀ MÝT

Những điều khoản & điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt, bao gồm cả các nhà phân phối nội dung video, thông tin và những dịch vụ khác của website. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Góc Bếp Nhà Mýt. Góc Bếp Nhà Mýt không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các website của bên thứ ba. Hơn nữa, Góc Bếp Nhà Mýt sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các website của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

TRUY CẬP VÀO WEBSITE

 1. Góc Bếp Nhà Mýt chấp thuận cho bạn sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm:
  ♦ (i) sử dụng website cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
  ♦ (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên trung gian mà không thông báo trước bằng văn bản cho Góc Bếp Nhà Mýt;
  ♦ (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này;
  ♦ (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.
 2. Để truy cập vào một số tính năng của website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình (nếu có). Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho Góc Bếp Nhà Mýt nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù Góc Bếp Nhà Mýt không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Góc Bếp Nhà Mýt hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.
 3. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp...để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Góc Bếp Nhà Mýt nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Mặc dù đã được đề cập ở trên, Góc Bếp Nhà Mýt chấp thuận cho người điều hành của các công cụ tìm kiếm công cộng được phép sử dụng gián điệp để sao chép thông tin từ website cho mục đích tạo ra những chỉ số tìm kiếm có giá trị công cộng của các thông tin này nhưng không được giữ hoặc lưu trữ những tài liệu này. Góc Bếp Nhà Mýt có quyền thu hồi những tài liệu này ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do website cung cấp cho mục đích thương mại nào. Khách hàng đồng ý không van nài, với mục đích thương mại, bất kỳ người sử dụng nào của website để yêu cầu đăng ký thông tin

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

 1. Website của Góc Bếp Nhà Mýt cho phép đăng ký thông tin cá nhân. Khách hàng nên hiểu rằng những thông tin đăng ký này có được công bố hay không, Góc Bếp Nhà Mýt cũng không đảm bảo rằng sẽ bảo mật thông tin cho bất cứ phần đăng ký nào. Khách hàng phải đồng ý với việc Góc Bếp Nhà Mýt có thể công bố tên của khách hàng và phần đăng ký thông tin trên website của Góc Bếp Nhà Mýt hoặc trong những phần thông cáo báo chí hoặc trong các phương tiện truyền thông khác.
 2. Khách hàng sẽ đơn phương chịu trách nhiệm cho phần đăng ký thông tin cá nhân của mình và tầm quan trọng của việc công bố những thông tin này. Để kết nối với phần đăng nhập thông tin, khách hàng xác nhận & cam kết cho:
  ♦ (i) quyền sở hữu hoặc có những giấy phép cần thiết, chấp thuận và cho phép Góc Bếp Nhà Mýt sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và tất cả các quyền lợi độc quyền khác trong tất cả các phần đăng ký thông tin và
  ♦ (ii) khách hàng có văn bản chấp thuận, biên nhận, và sự đồng ý của mỗi cá nhân đăng ký thông tin trong phần đăng ký được sử dụng tên hoặc chân dung cá nhân và những phần đăng ký này mặc nhiên trở thành tài sản của Góc Bếp Nhà Mýt. Góc Bếp Nhà Mýt có thể tự do sử dụng những phần đăng ký thông tin này. Để rõ ràng hơn, khách hàng có thể giữ quyền sở hữu cá nhân trong các phần đăng ký thông tin khác. Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin của mình trên website của Góc Bếp Nhà Mýt là khách hàng đã đồng ý cho Góc Bếp Nhà Mýt sử dụng những thông tin cá nhân này và Góc Bếp Nhà Mýt có quyền sử dụng những thông tin này cho mục đích quảng cáo trên website & các kênh truyền thông khác.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Các nhân viên của Góc Bếp Nhà Mýt từ chối bảo hành có liên quan đến website và việc sử dụng website Góc Bếp Nhà Mýt của khách hàng.Góc Bếp Nhà Mýt không bảo hành tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Góc Bếp Nhà Mýt và chúng tôi không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ

 • (i) những nội dung sai sót và sơ suất hoặc không chính xác,
 • (ii) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi,
 • (iii) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó,
 • (iv) cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi,
 • (v) sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba, và
 • (vi) lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Góc Bếp Nhà Mýt. Góc Bếp Nhà Mýt sẽ không bảo hành và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Góc Bếp Nhà Mýt và Góc Bếp Nhà Mýt cũng không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của khách hàng với bên thứ ba, những người cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, tốt nhất là khách hàng nên sử dụng khả năng phán xét của mình để quyết định thế nào là hợp lý.

HẠN CHẾ VỀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

Nhân viên, người làm thuê của Góc Bếp Nhà Mýt không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau bao gồm nhưng không giới hạn:

 • (i) những nội dung sai sót hoặc không chính xác,
 • (ii) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi,
 • (iii) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó,
 • (iv) cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi,
 • (v) sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba, và (vi) lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Góc Bếp Nhà Mýt, dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm dân sự, hoặc bất cứ các lý thuyết pháp lý khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại có thể xảy ra này. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép.

Khách hàng nên nhận thức rõ việc Góc Bếp Nhà Mýt sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đăng ký thông tin của người sử dụng, hoặc những phỉ báng, công kích, chỉ dẫn bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất cứ những rủi ro thiệt hại nào khác cho khách hàng.

BỒI THƯỜNG

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Góc Bếp Nhà Mýt, nhân viên, người làm thuê dựa trên toàn bộ / bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do:

 • (i) khách hàng truy cập & sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt,
 • (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này,
 • (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân,
 • (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của chúng tôi.

TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA GÓC BẾP NHÀ MÝT

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Góc Bếp Nhà Mýt sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Góc Bếp Nhà Mýt. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Góc Bếp Nhà Mýt. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Góc Bếp Nhà Mýt. Website của Góc Bếp Nhà Mýt có thể liên kết đến những trang khác không liên quan đến Góc Bếp Nhà Mýt. Các đường kết nối không được cung cấp dưới dạng dịch vụ dành cho khách hàng và không được tài trợ hoặc liên kết với website của Góc Bếp Nhà Mýt. Góc Bếp Nhà Mýt sẽ không xem xét các đường kết nối này đến từ website nào và không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất cứ website nào khác. Khách hàng tự chịu rủi ro khi truy cập các đường kết nối này. Góc Bếp Nhà Mýt sẽ không đại diện hoặc bảo hành cho bất cứ nội dung, tính trọn vẹn, hoặc tính chính xác nào của các đường kết nối này hoặc các website liên kết với website của chúng tôi.

Góc Bếp Nhà Mýt có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của khách hàng là phải xem lại các Điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website của Góc Bếp Nhà Mýt với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.

Góc Bếp Nhà Mýt

Mọi yêu cầu cần tư vấn hoặc phản hồi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

GÓC BẾP NHÀ MÝT

Địa chỉ: 49/14/93 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Hotline - Zalo: 0393 288 954

Email: gocbepnhamyt@gmail.com

Fanpage: fb.com/gocbepnhamyt


Bài viết liên quan

Khách hàng nói gì về chúng tôi?

Cảm nhận khách hàng

 Nguyễn Trang

Nguyễn Trang

Khách hàng Quận Gò Vấp

Đặt mua trên fanpage của Bếp được tư vấn và hướng dẫn cách nấu rất nhiệt tình. Set lẩu tokbokki nhận về tưởng ít nhưng nấu lên rất là nhiều topping nha. Mấy đứa nhỏ nhà mình rất thích ăn set lẩu của Bếp. Chúc Bếp đắt khách.
Kiều Oanh

Kiều Oanh

Khách hàng Quận Tân Phú

Set lẩu tokbokki lớn mua thêm 2 - 3 loại topping nữa là ba người ăn mệt xỉu nha mọi người. Sốt nấu bên Bếp hợp với khẩu vị của mình. Thêm nước dùng, nấu lên nêm nếm lại một xíu mùi vị ngon như trong Spicy Box luôn. Nên thử!
Việt Anh

Việt Anh

Khách hàng Quận Bình Tân

Bếp phục vụ tốt, giao hàng nhanh. Mua nhiều lần ở Bếp rồi, lẩu tokbokki tự nấu siêu ngon, sốt nấu vừa vị, có kèm hướng dẫn nấu chu đáo, nhiều topping lắm, set lớn nấu được một nồi lớn, giá tiết kiệm hơn ăn ở quán, sẽ ủng hộ lâu dài.
Phương Linh

Phương Linh

Khách hàng Quận 12

Cuối tuần cả nhà thèm lẩu tokbokki là lại order của Bếp. Riết thành khách mối ruột luôn rồi! Chị chủ dễ thương lắm, mua nhiều được tặng thêm topping nữa. Hộp lớn, nhỏ phải nói là đồ ăn đầy ú ụ. Siêu siêu ngon luôn ý!
Quỳnh Trang

Quỳnh Trang

Khách hàng Quận Tân Bình

Set lẩu tokbokki tươi ngon chất lượng, giao hàng nhanh, dễ nấu, nêm nếm theo hướng dẫn của Bếp ăn rất ngon. Bạn nào mua topping nhiều nấu nhiều nước lẩu nhớ mua thêm sốt nha. Bếp có kèm thêm mè trắng rang. Nên mua ăn thử.
Mai Phi

Mai Phi

Khách hàng Quận Bình Thạnh

Set lẩu tokbokki nấu ngon nha! Bánh gạo phô mai ngon. Mua topping thêm Bếp cũng đựng trong hộp nhỏ sạch sẽ. Nhìn hình thức thôi đã thấy Bếp bán hàng có tâm rồi, có kèm hướng dẫn nấu cho khách, nói chung là ăn ngon, đáng tiền.
Hồng Ánh

Hồng Ánh

Khách hàng Quận 3

Do mình ăn cay quá hay sao á nhưng thấy sốt ớt bên Bếp cay nhẹ hà. Lần nào mua cũng xin thêm bột ớt mà Bếp vẫn nhiệt tình cho thêm và chiều ý khách. Không lấy bắp, nhắn riêng cũng được bù topping thêm vào rất là ưng. Bếp bán có tâm, nên ủng hộ!
Thanh Thi

Thanh Thi

Khách hàng Quận 5

Mình đã mua rất nhiều lần tại Bếp rồi và lúc nào đồ ăn cũng tươi ngon ưng ý. Xin đổi loại topping trong set lẩu cũng được Bếp vui vẻ hỗ trợ nhiệt tình. Set cải thảo, bắp mĩ, nấm kim châm bán thêm mua giá có 10.000đ thôi mà nhiều rau lắm.
Hoàng Anh

Hoàng Anh

Khách hàng Quận Bình Chánh

Ở xa nhưng Bếp vẫn hỗ trợ giao hàng. Set nguyên liệu nấu lẩu tokbokki nhiều topping, lúc nhìn thì thấy hơi ít nhưng nấu lên được một nồi to không tưởng, 2 - 3 người ăn no. Mình thích ăn lẩu chua một xíu nên có nấu kèm kim chi, rất là ngon nha.
Chat Zalo
Chat Zalo
phone_iphone
Gọi điện
Facebook
Facebook
vertical_align_top
Back to top